Hlavná obsah

Žiadosť o súhlas obce Tvrdošovce o používaní pyrotechnických výrobkov kategórie F2,F3, P1, T1 v zmysle zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušných predmetoch o munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

stiahnuť vo formáte pdf, (veľkosť súboru: 481 kB)

stiahnuť vo formáce docx, (veľkosť súboru: 10 kB).

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

stiahnuť vo formáte pdf, (veľkosť súboru: 79 kB)

stiahnuť vo formáce doc, (veľkosť súboru: 26 kB).


Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 86 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 13 kB)


Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v zlúčenom konaní

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 105 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 14 kB)


Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 103 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť:  14 kB)


Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 85 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť:13  kB)


Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť:  79 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 13 kB)


Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 83 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 13 kB)


Stavebný odborný dozor - vyhlásenie

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 36 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 11 kB)


Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 86 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 14 kB)


Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 89 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 14 kB)


Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

stiahnuť vo formáte .pdf (veľkosť: 94 kB)

stiahnuť vo formáte .docx (veľkosť: 14 kB)