Hlavná obsah

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XIII. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 16. 2. 2016, tj. v utorok o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že  v budove obecného trhoviska sa nachádza  nádoba na zber použitého rastlinného kuchynského oleja. Na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchyňský olej - po vyprážaní z fritéz, ale aj olej, ktorý slúžil ako nálev potravín - rýb, zeleniny či syra. "Dôležité je zbierať čistý olej, bez zvyškov potravín a vody. Najlepšie je ho zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu. Nazbieraný olej je  možné odovzdať v budove obecného trhoviska  a to od utorka do piatku od 8.00 – do 16.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD !

 

Vážení občania!

Obecný úrad Tvrdošovce žiada daňovníkov, u ktorých v roku 2015 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená predali, kúpili, darovali, zdedili alebo nadobudli v dražbe pozemok, dom alebo byt, aby v zmysle zákona nahlásili tieto zmeny na obecnom úrade. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.    

Zároveň oznamujeme všetkým daňovníkom, ktorí v roku 2015 dovŕšili 70 rokov svojho veku života, že si môžu uplatniť oslobodenie od dane zo stavieb na bývanie a bytov.

Ďalej žiadame majiteľov psov o nahlásenie skutočností podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti.

Tieto skutočnosti žiadame nahlásiť na obecnom úrade do 29. januára 2016 v kanc. č. 1. Po tomto termíne nahlasovanie skutočností už nebudeme akceptovať.

Daň z nehnuteľnosti bude treba uhradiť v termíne od 1. marca do 31. mája 2016.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Vážení Tvrdošovčania!                                                                

Obec Tvrdošovce aktualizuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tvrdošovce na roky 2015-2020.

Dokument je strategický, ktorý stanovuje strategické ciele a priority rozvoja a víziu ďalšieho smerovania rozvoja obce. Samospráva obce využije tento programový nástroj na postupnú realizáciu cieľov v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej s priebežnou ročnou aktualizáciou zrealizovaných aktivít.

Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie Dotazník pre domácnosti za Vašu domácnosť a zároveň prosíme o doručenie dotazníka do 05. januára 2016 na Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, alebo prípadne e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Za Vašu pomoc ďakujeme!

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 11. decembra 2015 bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR, to znamená že v našej obci v piatok o 12.00 hodine bude vykonané preskúšanie sirén s dvojminutovým stálym tónom

Za pochopenie ďakujeme.

Oznamujeme obyvateľom obce, že v našej obci sa uskutoční zber použitého šatstva pre dospelých na Železničnej ceste v bývalom zdravotnom stredisku a to v dňoch 4. a 5. decembra 2015, v piatok od 12.00 do 16.00 hodiny  a v sobotu od 9.00 hodiny do 12.00 hod. Vyzbierané šatstvo bude darované na dobročinné účely.

Za pomoc Vám ďakujeme.

Oznamujeme obyvateľom obce, ktorí dovŕšili 75 rokov svojho veku alebo ich blízku rodinu, že od 2. decembra 2015 do 11. decembra 2015 si môžu prevziať vianočné balíčky na Obecnom úrade v kancelárii č. 1.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že X. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 16. 11. 2015, tj. v pondelok o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XI. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 15. 12. 2015, tj. v utorok o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XII. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 12. 1. 2016, tj. v utorok o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...