Hlavná obsah

Riaditeľstvo Základnej školy K. Szemerényiho s vyuč. jazykom maďarským oznamuje obyvateľom obce, že organizuje zber papiera od 4.4.2016 do 8.4.2016, denne od 14.00 do 18.00 hodiny v areáli školy.

Detský lekár, MUDr. Oto Halzl oznamuje, že z technických príčin dňa 22. 3. 2016, v utorok nebude ordinovať v Tvrdošovciach.

Pacienti môžu prísť do ordinácie v Palárikove do 12.00 hodiny.

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.03.2016 v čase od 11:30 hod. do 14:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Presný rozpis domov nájdete v priloženej prílohe.

 

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 6. 4. 2016 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Gárdonyiho, Horná, Nám. Sv. Štefana, Považská, Roľnícka, Vinohradnícka.

Presný rozpis domov nájdete v priloženej prílohe.

Obecný úrad Tvrdošovce oznamuje, že dňa 4. marca 2016, t.j. v piatok budú úradné hodiny do 10.00 hodiny

Za porozumenie ďakujeme.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XIII. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 16. 2. 2016, tj. v utorok o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že  v budove obecného trhoviska sa nachádza  nádoba na zber použitého rastlinného kuchynského oleja. Na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchyňský olej - po vyprážaní z fritéz, ale aj olej, ktorý slúžil ako nálev potravín - rýb, zeleniny či syra. "Dôležité je zbierať čistý olej, bez zvyškov potravín a vody. Najlepšie je ho zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu. Nazbieraný olej je  možné odovzdať v budove obecného trhoviska  a to od utorka do piatku od 8.00 – do 16.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD !