Hlavná obsah

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že sa uskutoční odpočet vodomerov v nasledovných uliciach:

23. apríla - Jánošíkovská cesta, Hollého u.

26. apríla - Železničná cesta

27. apríla - Slovenská, Sládkovičova

Riaditeľstvo Základnej školy K. Szemerényiho s vyuč. jazykom maďarským oznamuje obyvateľom obce, že organizuje zber papiera od 4.4.2016 do 8.4.2016, denne od 14.00 do 18.00 hodiny v areáli školy.

Detský lekár, MUDr. Oto Halzl oznamuje, že z technických príčin dňa 22. 3. 2016, v utorok nebude ordinovať v Tvrdošovciach.

Pacienti môžu prísť do ordinácie v Palárikove do 12.00 hodiny.

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.03.2016 v čase od 11:30 hod. do 14:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Presný rozpis domov nájdete v priloženej prílohe.

 

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 6. 4. 2016 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Gárdonyiho, Horná, Nám. Sv. Štefana, Považská, Roľnícka, Vinohradnícka.

Presný rozpis domov nájdete v priloženej prílohe.

Obecný úrad Tvrdošovce oznamuje, že dňa 4. marca 2016, t.j. v piatok budú úradné hodiny do 10.00 hodiny

Za porozumenie ďakujeme.