Hlavná obsah

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 28. mája 2016 v čase od 8.00 – 12.00 hod sa bude na parkovisku pri Obecnom dome predávať jed proti hlodavcom.

Cena jedu: 2,20 €. Z toho 1,50 € platí občan, 0,70 € hradí obec Tvrdošovce.

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom, že v dňoch 23-24. 5. 2016 sa uskutoční v Tvrdošovciach zber plastových fliaš a fólií.

Ďalej vás informujeme, že v dňoch od 23. do 28. 5. 2016 môžete individuálne odovzdať vo dvore Domu služieb opotrebované akumulátory, elektronický šrot a nefunkčné domáce elektrospotrebiče.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XV. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 24. mája 2016 (v utorok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

Vážení Tvrdošovčania!

Obec Tvrdošovce vypracováva nový Komunitný plán sociálnych služieb obce Tvrdošovce na obdobie 2016-2020.

Hlavným zámerom realizácie komunitného plánu sociálnych služieb je spokojnosť občanov s poskytovanými službami obce, zvýšenie kvality života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity obce.

Z toho dôvodu Vás prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka a zároveň prosíme o doručenie dotazníka do 13.mája 2016 na Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10Tvrdošovce, alebo príp. e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Za Vašu pomoc ďakujeme!

Dotazník pre obyvateľov obce

Kurz matematiky na vedomostnú prijímaciu skúšku pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorí už úspešne absolvovali previerku psychickej a fyzickej spôsobilosti. 

Blíži sa termín ukončenia previerok psychickej a fyzickej spôsobilosti uchádzačov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl. Úspešnosť doposiaľ zúčastnených študentov je približne 40%, z toho 85% úspešnosť dosiahli študenti. ktorí využili možnosť a  zúčastnili sa v Liptovskom Mikuláši prípravy a približne 30% úspešnosť dosiahli tí, ktorí sa jej nezúčastnili.  

Po úspešnom výberovom konaní bude uchádzač pozvaný na vedomostnú prijímaciu skúšku. Bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy dňa 9.júna 2016.

Oznamujeme študentom, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie, že Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili sériu prípravných kurzov z matematiky na prijímaciu skúšku. Vychádzame pritom zo skúseností z minulých rokov, kde v priemere až 82 percent študentov, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili bolo na prijímacích skúškach úspešných a iba 18 percent tých, ktorí sa jej nezúčastnili. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Najbližší termín konania je od  2. do 6.mája a náhradný termín od 9. do 13. mája  2016.  Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170, 044 5524804, kde zároveň študentovi alebo jeho rodičovi poskytneme ďalšie upresňujúce informácie.  Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme predom telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu na ubytovńu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

 
Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy:  pplk.v.v.Ing.Emil Toma 

Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého  školstva  a  vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25,

031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 35162708,  DIČ: 440217774

Tel.:  0905 622170,  0911 622170, 044 5524804

>Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Štatistický úrad SR informuje, že v období od 13. 04. 2016 do 16. 05. 2016 sa v rámci projektu Európskej únie uskutoční v Tvrdošovciach Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností, ktoré svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach v rokoch 2005 až 2015.

Do zisťovania bolo vybraných takmer 500 obcí a 6 000 domácností, medzi nimi aj obec Tvrdošovce. V uvedenom období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, získané v rámci tohto zisťovania budú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.

Štatistický úrad SR Vám ďakuje za ochotu, ústretovosť a porozumenie.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že sa uskutoční odpočet vodomerov v nasledovných uliciach:

14.04.2016 - Družstevná, Kukučínova, Mládežnícka, Roľnícka, I. Széchényiho

15.04.2016 - M. Bercsényiho, Čerešňová, J. Dózsu, Letná

16.04.2016 - Bratislavská cesta, Školská, Hlboká, Marhuľová

18.04.2016 - Koperníkova, Puškinova, Petőfiho, Rybárska

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že sa uskutoční odpočet vodomerov v nasledovných uliciach:

23. apríla - Jánošíkovská cesta, Hollého u.

26. apríla - Železničná cesta

27. apríla - Slovenská, Sládkovičova