Hlavná obsah

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XVII. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 19. augusta 2016 (v piatok) o 16,30 hod. v Obecnom dome v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

V okrese Nové Zámky bol potvrdený dňa 27.07.2016 v obci Veľké Lovce pozitívny prípad infekčnej anémie koní. Infekčná anémia koní je nákaza, ktorá postihuje populáciu koňovitých zvierat. Podľa dostupných informácií sa nejedná o ochorenie prenosné na človeka alebo iné zvieratá. Vzhľadom na to, že toto ochorenie je infekčné, žiadame chovateľov koňovitých zvierat (kone používané na chov a produkciu, rekreačné, jazdecké aj pracovné účely, poníky, osly a ich kríženci), aby prostredníctvom súkromných veterinárnych lekárov vykonali vyšetrenie na toto ochorenie u koňovitých zvierat na farme.

V prípade, že RVPS Nové Zámky zistí, že chovateľ zvierat si nesplnil túto povinnosť, hrozí mu pokuta za priestupok podľa § 48 alebo pokuta za iný správny delikt podľa § 50 veterinárneho zákona.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky, tel. 035/6428309, 6428311, fax. 035/6428310, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XVI. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 09. augusta 2016 (v utorok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

ZsVS oznamuje obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode, dnes môže byť v určitých časových intervaloch odstávka verejného vodovodu.

Na odstránení poruchy sa postupne pracuje.

Za porozumenie Vám ďakujú.

Západoslovenská distribučná energetická spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 1. 8. – 9. 8. 2016 bude vykonávať

odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach v nasledovných uliciach:

Széchényiho, Roľnícka, Vinohradnícka, L.Kossútha, Považská, Kapustova, Gardanyiho,Horná, Nám.Sv.Štefana, Dolná, Majakovského, Gorkého, Veterná, Novozámocká, Čerešňová, Letná, Mlynská, Cesta Agátova, E.Adyho, Obchodná, Cesta Východná, Jesenského, Športová, Golgota, Záhradnícka, J.Dózsu, Kinizsiho, Cesta Gaštanova, Budovateľská, Cintorínska, Jokaiho, Kvetná, Lipový rad, Ružová, Ružový rad, Cesta Štúrova, Kpt. Jaroša, Bernolákova, Májova, Hviezdoslavova, Cesta Nová a J. Kráľa.

Odpočet bude realizovaný pre všetkých dodávateľov elektrickej energie. Odpočtári žiadajú v uvedenom termíne sprístupnenie elektromerov.

Informácie o separovaní odpadu nájdete tu.

Čítať ďalej...

Oznamujeme obyvateľom obce, že v našej obci sa uskutoční očkovanie psov proti besnote od 20. do 22. júla 2016 od 15.00 do 17.00 hod.

V stredu  pri pohostinstve Mocsaras na Železničnej ceste,

vo štvrtok  na ul. Gárdonyiho pri Poľovníckom dome,

v piatok  pri Športovom ihrisku na Novej ceste.

Cena je 3,50 €.

Oznamujeme obyvateľom obce, že v rámci zberu separovaného odpadu sa budúci týždeň, t.j. 18. a 19. júla uskutoční v našej obci zber PET fliaš, fólií a tetrapackových obalov

Vážení občania!

Spoločnosť SPP – distribúcia a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu informuje obyvateľov o pretrvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti, kedy členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú odberateľom plynu „pretočenie“ číselníka meradla spotreby. Spoločnosť SPP disponuje účinnými nástrojmi na odhaľovanie takýchto podvodov a v prípade ich potvrdenia odberateľ plynu znáša okrem neoprávnene odobratého plynu aj všetky náklady spojené s jeho odhalením a odstránením.

V tejto súvislosti Vás Spoločnosť SPP upozorňuje na zmenu legislatívy, v zmysle ktorej od 1.7.2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov. Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.

Pre zvýšenie ochranu odberateľov plynu Spoločnosť SPP odporúča, aby ste si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenia oznámili Spoločnosti SPP na tel. č. 02/2040 2180 alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Za spoluprácu vám vopred ďakujeme.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje obyvateľom obce, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude

 

dňa 25. 07. 2016 (pondelok) v čase od 08:00 do 13:00 hod

bez dodávky elektriny ulica Golgota.

 

Za porozumenie vám ďakujeme.