Hlavná obsah

Personálna agentúra Arios hľadá pracovníkov a pracovníčky do výroby a tiež šikovné šičky, práca nie je na výrobnej linke.

Ponúka: hlavný pracovný pomer, motivujúce finančné ohodnotenie, príplatky za nočné a poobedné zmeny, bohatý bonusový systém, 13.plat, zálohy a stravné lístky.

Práca sa nachádza v Trnave, doprava do zamestnanie je zabezpečená.Nástup možný ihneď.

Bližšie informácie získate na bezplatnom tel.čísle: 0800 500 886

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že s platnosťou od 11. 12. 2016 sa menia cestovné poriadky:

404 403 Nové Zámky – Palárikovo– Šaľa

zapracovaná zastávka Jatov ,Nový Jatov 65

spoj č.31 - zrušený

spoj č.59 - zrušený

spoj č.28 - zrušený

spoj č.56 - zrušený

spoj č.29 - úprava odchodu zo 6:45 hod, na 6:50 hod.

spoj č.57 - úprava odchodu zo 6:45 hod, na 6:50 hod.

spoj č.08 - zapracovaná zastávka Tvrdošovce – ZŠ

spoj č.34 - úprava medzičasov

spoj č.15 - zmena znamienka x10, zapracovaná časová poloha Jatov, Kendereš

spoj č.32 - úprava odchodu zo 6:00 hod. na 6:05 hod., úprava medzičasov

spoj č.24 - úprava odchodu zo 4:55 hod. na 4:53 hod.

nový spoj č. 31 - ošetrený znamienkom x11

nový spoj č, 59 - ošetrený znamienkom 6:20 hod.

404 425 Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice

Zapracované zastávky Palárikovo, zrušená zastávka Rastislavice, Kalvín

spoj č.48 – zapracované čas. polohy Tč 19 až Tč 18

spoj č.30 – zapracované čas. polohy Tč 19 až Tč 15

spoj č.35 – zapracované polohy Tč 15 až Tč 19

spoj č.51 – zapracované čas. polohy Tč 19 až Tč 19

spoj č. 13 – zrušený

spoj č.27 – zapracované čas. polohy v Tč 38 až Tč 39

spoj č.26 – zrušený

spoj č.34 – úprava odchodu z 6:35 hod. na 6:40 hod.

spoj č. 65 – úprava medzičasov

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 9. decembra 2016, v piatok bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR, to znamená, že v našej obci v piatok o 12.00 hodine bude vykonané preskúšanie sirén s dvojminútovým stálym tónom.

Za pochopenie ďakujeme.

ZsVS Nové Zámky oznamuje, že bola obnovená dodávka vody z verejného vodovodu.

Ďakuje za pochopenie!

Povinnosť mať e-schránku by mali mať firmy až od júla 2017

Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na komunikáciu so štátom sa pre spoločnosti zapísané v obchodnom registri posúva z 1. januára 2017 na 1. júl 2017. Návrh novely zákona o e-Governmente v stredu 30. novembra na návrh podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho schválila vláda. Parlament by mal novelu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní ešte v tomto roku.

Čítať ďalej...

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal nasledovnú výstrahu platnú dňa 14. 9. 2017

Jav: Vietor

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: od 19:00 do 21:00

Stupeň: 1. stupeň

Trvanie javu: od 21:00 do 23:00

Výstraha:

V okresoch Nitrianskeho kraja sa MIESTAMI očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 - 28 m/s (85 - 100 km/h).

Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblastii nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

ZVS odštepný závod Nové Zámky oznamuje obyvateľom obce, že plánovaná odstávka vody nebude dňa 2. decembra 2016, t.j. v piatok, ale v pondelok, 5 . december 2016.

Za pochopenie ďakujeme.

Vážení občania!

Západoslovenská energetika a.s. vyzýva všetkých vlastníkov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z..

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2017.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z hore uvedeného zákona.

Využitie drevenej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min 25 dní pred plánovanou realizáciou na ZSE a.s. na tel. čísle +421 35 645 35 68

Za spoluprácu vopred ďakujú.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamujem obyvateľom, že na uliciach Čerešňová a Letná je odstávka verejného vodovodu z technických príčin. Na odstránení poruchy sa už pracuje.

Za porozumenie ďakujú.

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom, že v dňoch 24-25. 10. 2016 sa uskutoční v obci zber plastových fliaš, fólií a tetrapakových obalov. Informujeme vás, že do každej domácnosti budú doručené dve vrecia, jedno vrece na PET fľaše, jedno na sklo.

Ďalej oznamujeme, že v dňoch 24-27. 10. 2016 sa bude v obci zbierať aj veľkoobjemový odpad.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.

 

ZsVaK a.s. oznamuje obyvateľom obce, že sa uskutoční v našej obci odpočet vodomerov v nasledovných uliciach:

13. októbra - Rybárska, Petőfiho, Puškinova, Koperníkova

14. októbra -  Ovocná, Slávičia, Lipová

15. októbra v sobotu T. Vansovej, Kollárova, Lúčna, Malá

18. októbra  - Orechová, K. Mikszátha

19. októbra  -  Slovenská, B.Nemcovej, J. Hollého, Sládkovičova

20. októbra – Jánošíkovská cesta, Železničná, Majakovského, Gárdonyiho, Kapustová, Považská

21. októbra -  Kossútha, Golgota, Vinohradnícka

25. októbra - Horná, Kossútha