Hlavná obsah

Riaditeľstvo ZŠ K. Szemerényiho  oznamuje obyvateľom obce, že od 3. do 7. apríla usporiada zber papiera vo dvore školy.

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční od 21. do 24. 3. 2017, od utorka do piatku, tj. o jeden deň neskôr ako obvykle.

Za pochopenie ďakujeme.

Oznamuje obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu kvôli sviatkom sa uskutoční od utorka do piatku, od 18. do 21. 4. 2017, tj. o jeden deň neskôr ako obvykle.

Za pochopenie ďakujeme.


Ďalej Vám oznamujeme, že zberný dvor bude počas sviatkov uzavretý, tj. od 14. do 17. apríla 2017.

Upozorňujeme  obyvateľov obce, že v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Tvrdošovce č. 18/29112016 - E - 1 je zakázané spaľovanie suchého porastu, lístia a podobného odpadu zo záhrad na pozemkoch na území obce.

Tento druh odpadu môžete odovzdať na zbernom dvore na bývalom stredisku č. 3  PD Tvrdošovce, ktorý je otvorený od utorka do soboty v čase: 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hod.

Ďalej žiadame obyvateľov, aby zelený odpad zo záhrad nevyložili pred svoje rodinné domy, ale odviezli na zberný dvor. Pracovníci PVS budú odvážať zelený odpad spred rodinných príbytkov len vo vyhradených dňoch, a to od 6 - 10. 11. 2017.

Oznamujeme obyvateľom obce, že 10. marca 2017, v piatok  sa uskutoční v obci zber plastových fliaš, tetrapakových a kovových obalov. 

Všetky uvedené komodity sa zbierajú spoločne do žltých vriec.

Oznamujeme obyvateľom obce, že 12. mája 2017, v piatok  sa uskutoční v obci zber plastových fliaš, tetrapakových a kovových obalov. 

Všetky uvedené komodity sa zbierajú spoločne do žltých vriec.

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR oznamujú, že do apríla 2017 sa uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu. Cieľom zisťovania je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne

Do zisťovania bolo vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj Tvrdošovce. V uvedenom období navštívi vybrané domácnosti zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.

Všetky informácie, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.

Za vašu ochotu, ústretovosť a porozumenie vám ďakujeme.

Vážení obyvatelia,

Z dôvodu hustého sneženia Vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá nenechávali odstavené a zaparkované na cestných komunikáciach. Takto zaparkované autá spôsobujú prekážku pri zimnej údržbe vozoviek a komplikujú dopravu.

Zároveň žiadame obyvateľov, aby udržiavali stav chodníkov pred svojimi príbytkami v stave spôsobilom na jeho bezpečné používanie.

Ďakujeme!

Personálna agentúra Arios hľadá pracovníkov a pracovníčky do výroby a tiež šikovné šičky, práca nie je na výrobnej linke.

Ponúka: hlavný pracovný pomer, motivujúce finančné ohodnotenie, príplatky za nočné a poobedné zmeny, bohatý bonusový systém, 13.plat, zálohy a stravné lístky.

Práca sa nachádza v Trnave, doprava do zamestnanie je zabezpečená.Nástup možný ihneď.

Bližšie informácie získate na bezplatnom tel.čísle: 0800 500 886

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že s platnosťou od 11. 12. 2016 sa menia cestovné poriadky:

404 403 Nové Zámky – Palárikovo– Šaľa

zapracovaná zastávka Jatov ,Nový Jatov 65

spoj č.31 - zrušený

spoj č.59 - zrušený

spoj č.28 - zrušený

spoj č.56 - zrušený

spoj č.29 - úprava odchodu zo 6:45 hod, na 6:50 hod.

spoj č.57 - úprava odchodu zo 6:45 hod, na 6:50 hod.

spoj č.08 - zapracovaná zastávka Tvrdošovce – ZŠ

spoj č.34 - úprava medzičasov

spoj č.15 - zmena znamienka x10, zapracovaná časová poloha Jatov, Kendereš

spoj č.32 - úprava odchodu zo 6:00 hod. na 6:05 hod., úprava medzičasov

spoj č.24 - úprava odchodu zo 4:55 hod. na 4:53 hod.

nový spoj č. 31 - ošetrený znamienkom x11

nový spoj č, 59 - ošetrený znamienkom 6:20 hod.

404 425 Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice

Zapracované zastávky Palárikovo, zrušená zastávka Rastislavice, Kalvín

spoj č.48 – zapracované čas. polohy Tč 19 až Tč 18

spoj č.30 – zapracované čas. polohy Tč 19 až Tč 15

spoj č.35 – zapracované polohy Tč 15 až Tč 19

spoj č.51 – zapracované čas. polohy Tč 19 až Tč 19

spoj č. 13 – zrušený

spoj č.27 – zapracované čas. polohy v Tč 38 až Tč 39

spoj č.26 – zrušený

spoj č.34 – úprava odchodu z 6:35 hod. na 6:40 hod.

spoj č. 65 – úprava medzičasov

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 9. decembra 2016, v piatok bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR, to znamená, že v našej obci v piatok o 12.00 hodine bude vykonané preskúšanie sirén s dvojminútovým stálym tónom.

Za pochopenie ďakujeme.