Hlavná obsah

V obecnej knižnici zas pribudlo niekoľko nových kníh.

Prídite si pre dobrú knihu!

Vážení občania a podnikatelia!

Obec Tvrdošovce usporiada

dňa 17. decembra 2011

Vianočné trhy pred Obecným domom,

na ktoré Vás srdečne pozývame.

V prípade záujmu o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tel.č. 035/6492 213, 0905 451 105, príp. 0907 322 496.
Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 4568/2011-720

zakazuje

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

zakladať a udržiavať otvorené ohne.

 

Tento zákaz nadobúda účinnosť dňom zverejnenia a platí až do odvolania.

Vážení obyvatelia obce,

spoločnosť Západoslovenská energetika si Vás dovoľuje upozorniť na možné nekalé praktiky niektorých obchodníkov s elektrinou. Nie všetci obchodníci s elektrinou si zaslúžia vašu dôveru. V prípade, že budete oslovení obchodníkmi s elektrinou, vždy si dôkladne preštudujte ich ponuku -konkrétne zmluvu, všeobecné obchodné podmienky a cenník. Môže sa stať, že nájdete skryté poplatky alebo dlhú zmluvnú viazanosť. Ak ste už zmluvu s podomovými predajcami elektriny podpísali a máte akékolvek pochybnosti o jej výhodnosti, máte právo túto zmluvu uzatvorenú doma v lehote 7 dní od podpisu ukončiť. Pre viac informácii volajte Zákaznícku linku ZSE 0850 111 555 alebo navštívte Kontaktne miesto. Západoslovenská energetika, Váš spoľahlivý dodávateľ elektriny"

5. turnus prípravy uchádzačov na bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši:

16. - 20. 1. 2012

23. - 27. 1. 2012

Bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

V školskom roku 2012/2013 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:

1/ Manažment vojenskej organizácie,

2/ Elektronické systémy,

3/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti,

4/ Počítačové systémy, siete a služby.

 

Čítať ďalej...

Vážení občania.

Oznamujeme Vám, že  na budúci týždeň v rámci zberu separovaného odpadu sa uskutoční  zber  elektronického šrotu, domácich elektrospotrebičov, pneumatík a akumulátorov. Na nefunkčných televízoroch  nesmie byť prasknutá alebo rozbitá obrazovka. Zber sa uskutoční  od pondelka do piatku  od 9.00 do 17.00 hodiny vo dvore obecného úradu. Vchod vedľa občerstvenia Üvegtigris

4. turnus prípravy uchádzačov na bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši:

12. - 16. 12. 2011

2. - 6. 1. 2012


Štúdium na Akadémii ozbrojenýh síl

Na Akadémii ozbrojených síl bude otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:

1/ Manažment vojenskej organizácie

2/ Elektronické systémy

3/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

4/ Počítačové systémy, siete a služby.

Čítať ďalej...

Obecný úrad oznamuje obyvateľom obce, že od 13. 10. 2011 budú zahájené práce súvisiace s opravou miestnej komunikácie v centre obce na nám. Sv. Štefana, na ul. Dolná a Nová cesta.

V rámci opráv sa začne s frézovaním komunikácie a z toho dôvodu žiadame občanov o ústretovosť  a ohľaduplnosť. Prosíme občanov, aby jazdili opatrne a aby zabezpečili hladký priebeh stavebných prác.

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 28. septembra 2011 až dokonca októbra sa bude vykonávať kontrola a čistenie komínov v našej obci podľa vyhlášky 401/2007. Poplatok za kontrolu je 4 €. Kontrolu budú vykonávať František Nagy a Tomáš Nagy.

František Nagy, kominár oznamuje obyvateľom obce, že od 25. septembra 2017 bude vykonávať kontrolu a čistenie komínov v našej obci podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007.

Štatistický úrad SR oznamuje obyvateľom obce, že bude vykonávať zisťovanie v našej obci. V období od 1. októbra do 15. novembra 2011 poverení pracovníci navštívia vybrané domácnosti. Pracovníci sú povinní sa preukázať osobitným poverením. Získané informácie budú anonymné a použité výhradne na štatistické účely.

Štatistický úrad Vám vopred ďakuje za Vašu ochotu a ústretovosť.