Hlavná obsah

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že v týchto dňoch každá domácnosť v našej obci obdrží vrecia na zber skla a plastových fliaš. Ďakujeme, že separujete!

MUDr. Nemesová oznamuje obyvateľom obce, že  10. - 11. a 12. januára 2012 - čiže v utorok - stredu a vo štvrtok z technických príčin nebude ordinovať. Zastupovanie v súrnych prípadoch je zabezpečené v  Palárikove.

Za porozumenie Vám ďakuje.

5. turnus prípravy uchádzačov na bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši:

16. - 20. 1. 2012

23. - 27. 1. 2012

Bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

V školskom roku 2012/2013 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:

1/ Manažment vojenskej organizácie,

2/ Elektronické systémy,

3/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti,

4/ Počítačové systémy, siete a služby.

 

Čítať ďalej...

Vážení občania!

Obecný úrad žiada daňovníkov, u ktorých v roku 2011 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená predali, kúpili, darovali, zdedili alebo nadobudli v dražbe pozemok, dom alebo byt,  aby v zmysle zákona nahlásili tieto zmeny na obecnom úrade. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Ďalej žiadame majiteľov psov o nahlásenie skutočností podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti, to znamená nadobudnutie psa, zánik vlastníctva, stratu alebo úhyn psa.

Zároveň oznamujeme tým osamelo žijúcim občanom, ktorí v roku 2011 dovŕšili 70 rokov svojho veku života, že si môžu uplatniť oslobodenie od dane zo stavieb a bytov.

Tieto skutočnosti žiadame nahlásiť na obecnom úrade do 31. januára 2012 v kanc. č. 1.  Po tomto termíne nahlasovanie skutočností už nebudeme akceptovať.

Daň z nehnuteľnosti treba uhradiť v termíne od 1. marca do 31. mája 2012.

Za pochopenie ďakujeme.

Vážení občania,

Obecný úrad Tvrdošovce Vám oznamuje, že pred vianočnými sviatkami, dňa 23. 12. 2015, v stredu budú stránkové hodiny do 12 hodiny.
Dňa 31
. 12. 2015 bude Obecný úrad zatvorený.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Vážení občania,

Obecný úrad Tvrdošovce Vám oznamuje, že pred vianočnými sviatkami, dňa 23. 12. 2015, v stredu budú stránkové hodiny do 12 hodiny.
Dňa 31
. 12. 2015 bude Obecný úrad zatvorený.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Harmonogram odvozu separovaného odpadu v 1. polroku 2012

Vážení občania !

Upozorňujeme Vás, že dňa  9. 12. 2011, t. j. v piatok  o 12.00 hodine sa uskutoční preskúšanie elektromotorických  a elektronických sirén v našej obci. Za pochopenie Vám ďakujeme.

INFOLINKA pre pacientov v každej nemocnici

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so všetkými nemocnicami, v ktorých lekári podali výpovede, zriadilo pre pacientov telefonické informačné linky. HOTLINE linka bude v každej nemocnici fungovať 24 hodín denne. Linky začnú  fungovať od stredy 30. novembra od 12.00 hod.  Pacienti sa môžu priamo v konkrétnej nemocnici informovať o stave svojej plánovanej operácie, o vývoji situácie a zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Súčasne budú posilnené aj linky pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (112) tak, že každá nemocnica bude mať zriadený vlastný hotline na číslo 112.

FNsP Nové Zámky

035/6912736

Zoznam všetkých HOTLINE liniek pre pacientov MZ SR – 02/59373200

Čítať ďalej...

V obecnej knižnici zas pribudlo niekoľko nových kníh.

Prídite si pre dobrú knihu!

Vážení občania a podnikatelia!

Obec Tvrdošovce usporiada

dňa 17. decembra 2011

Vianočné trhy pred Obecným domom,

na ktoré Vás srdečne pozývame.

V prípade záujmu o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tel.č. 035/6492 213, 0905 451 105, príp. 0907 322 496.
Tešíme sa na Vašu účasť!