Hlavná obsah

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 28. júla 2017, tj. piatok sa uskutoční na území obce zber skla. Tento druh odpadu sa zbiera do zelených vriec.

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 25. augusta 2017, tj. piatok sa uskutoční na území obce zber skla. Tento druh odpadu sa zbiera do zelených vriec.

Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu opravy železničného priecestia smerom na osadu Jánošíkovo bude v termíne od 6. 4. 2017 od 7.00 hod. nepretržite do 11. 4. 2017 do 18.00 hod uzatvorený železničný priechod. Počas týchto 6 dní nebude možná premávka cez uvedené priecestie.

Za porozumenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Riaditeľstvo ZŠ K. Szemerényiho  oznamuje obyvateľom obce, že od 3. do 7. apríla usporiada zber papiera vo dvore školy.

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční od 21. do 24. 3. 2017, od utorka do piatku, tj. o jeden deň neskôr ako obvykle.

Za pochopenie ďakujeme.

Oznamuje obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu kvôli sviatkom sa uskutoční od utorka do piatku, od 18. do 21. 4. 2017, tj. o jeden deň neskôr ako obvykle.

Za pochopenie ďakujeme.


Ďalej Vám oznamujeme, že zberný dvor bude počas sviatkov uzavretý, tj. od 14. do 17. apríla 2017.

Upozorňujeme  obyvateľov obce, že v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Tvrdošovce č. 18/29112016 - E - 1 je zakázané spaľovanie suchého porastu, lístia a podobného odpadu zo záhrad na pozemkoch na území obce.

Tento druh odpadu môžete odovzdať na zbernom dvore na bývalom stredisku č. 3  PD Tvrdošovce, ktorý je otvorený od utorka do soboty v čase: 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hod.

Ďalej žiadame obyvateľov, aby zelený odpad zo záhrad nevyložili pred svoje rodinné domy, ale odviezli na zberný dvor. Pracovníci PVS budú odvážať zelený odpad spred rodinných príbytkov len vo vyhradených dňoch, a to od 6 - 10. 11. 2017.

Oznamujeme obyvateľom obce, že 10. marca 2017, v piatok  sa uskutoční v obci zber plastových fliaš, tetrapakových a kovových obalov. 

Všetky uvedené komodity sa zbierajú spoločne do žltých vriec.

Oznamujeme obyvateľom obce, že 12. mája 2017, v piatok  sa uskutoční v obci zber plastových fliaš, tetrapakových a kovových obalov. 

Všetky uvedené komodity sa zbierajú spoločne do žltých vriec.

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR oznamujú, že do apríla 2017 sa uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu. Cieľom zisťovania je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne

Do zisťovania bolo vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj Tvrdošovce. V uvedenom období navštívi vybrané domácnosti zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.

Všetky informácie, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.

Za vašu ochotu, ústretovosť a porozumenie vám ďakujeme.

Vážení obyvatelia,

Z dôvodu hustého sneženia Vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá nenechávali odstavené a zaparkované na cestných komunikáciach. Takto zaparkované autá spôsobujú prekážku pri zimnej údržbe vozoviek a komplikujú dopravu.

Zároveň žiadame obyvateľov, aby udržiavali stav chodníkov pred svojimi príbytkami v stave spôsobilom na jeho bezpečné používanie.

Ďakujeme!