Hlavná obsah

Obecná polícia upozorňuje obyvateľov obce, že v našej obci sa v mesiaci jún vyskytli prípady, keď staršia občianka našej obce T.B. si požičiavala peniaze od známych pod zámienkou riešenia vlastnej finančnej krízy. Upozorňujeme našich občanov, aby jej nedôverovali a neposkytovali jej finančnú čiastku, nakoľko sa môžu stať poškodenými.

Zároveň vyzývame občanov, ktorí už doposiaľ poskytli akúkoľvek finančnú čiastku tejto pani, aby prípad nahlásili Obecnej polícii v Tvrdošovciach.

Oznamujeme obyvateľom obce, že XXV. zasadnutie OZ v Tvrdošovciach sa uskutoční dňa 30. 05. 2017 (v utorok) so začiatkom o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Čítať ďalej...

Vážení občania!

Upozorňujeme Vás, že sa v obci pohybuje podvodníčka, ktorá sa vydáva za zamestnankyňu Sociálnej poisťovne. Má biele oblečenie, biely klobúk. Starších občanov vyhľadá pod zámienkou, že dostanú naspäť peniaze za lieky. Opätovne Vás žiadame, aby ste ju nevpúšťali do svojich príbytkov, ide totiž o podvodníčku, a volali na tel. č. obecnej polície.

 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje darcom krvi a obyvateľom obce, že dňa 6. apríla 2017 (štvrtok) od 8.00 – 10.00 hod sa uskutoční vo veľkej sále obecného domu dobrovoľné darovanie krvi.
Všetkých stálych a nových dobrovoľných darcov krvi srdečne očakávame a ďakujeme.

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 31. marca 2017 tj. piatok sa uskutoční na území obce zber skla. Tento druh odpadu sa zbiera do zelených vriec.

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 23. marca 2017 tj. piatok sa uskutoční na území obce zber skla. Tento druh odpadu sa zbiera do zelených vriec.

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 28. júla 2017, tj. piatok sa uskutoční na území obce zber skla. Tento druh odpadu sa zbiera do zelených vriec.

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 25. augusta 2017, tj. piatok sa uskutoční na území obce zber skla. Tento druh odpadu sa zbiera do zelených vriec.