Hlavná obsah

INFOLINKA pre pacientov v každej nemocnici

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so všetkými nemocnicami, v ktorých lekári podali výpovede, zriadilo pre pacientov telefonické informačné linky. HOTLINE linka bude v každej nemocnici fungovať 24 hodín denne. Linky začnú  fungovať od stredy 30. novembra od 12.00 hod.  Pacienti sa môžu priamo v konkrétnej nemocnici informovať o stave svojej plánovanej operácie, o vývoji situácie a zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Súčasne budú posilnené aj linky pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (112) tak, že každá nemocnica bude mať zriadený vlastný hotline na číslo 112.

FNsP Nové Zámky

035/6912736

Zoznam všetkých HOTLINE liniek pre pacientov MZ SR – 02/59373200


 

Nemocnica Poprad, a. s.

052/7125525,310

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

048/4726501

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

02/59371566

Detská FN Košice

0910 900 561

Fakultná nemocnica Nitra

0904 265 526

Fakultná nemocnica Trenčín

032/6566250

Fakultná nemocnica Trnava

033/5938106

FNsP F.D. Roosvelta, B. Bystrica

0917 714 909

FNsP Nové Zámky

035/6912736

FNsP Žilina

041/5110370

FNsP J.A.Reimana Prešov

051/7011111

Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany

033/7955201

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

0918 585 165

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

055/6153056,
0905 217 502

Národný ústav TPCHaHCH Vyšné Hágy

052/4414111
stála služba, 052/4414413

ForLife, n.o., Komárno

0915 791 178

HNsP Trstená

043/5307211

KNsP Čadca

041/4604111

LNsP Liptovský Mikuláš

044/5563327

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého, Dolný Kubín

interná príjmová ambulancia,chirurgická príjmová ambulancia

043/5801460

043/5801253

NsP Levice

036/6379181, 183

NsP Považská Bystrica

042/4304111, 112

NsP Spišská Nová Ves

053/4199111

NsP  Topoľčany

038/5351111

NsP Prievidza (Bojnice)

046/5112175

ÚVN SNP Ružomberok

044/4382626

NsP Stará Ľubovňa

0911 480 786