Hlavná obsah

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XXXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 11. decembra 2017 (v pondelok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie

2. Ponuka na odkúpenie geotermálneho vrtu

3. Záver