Hlavná obsah

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 12. 12. 2017 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Lúčna, Železničná, Kollárova, Lipová, Malá, Mikszátha, Orechová, Ovocná, Slovenská a Slávičia.

Presný rozpis domov nájdete tu: strana 1.

Presný rozpis domov nájdete tu: strana 2.