Hlavná obsah

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 19. 7. – 27. 7. 2017 bude vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach v nasledujúcich uliciach:

Bratislavská cesta, Mládežnícka, Družstevná, Kukučínova, Školská, Hlboká, Marhulova, Petofiho, Kopernikova, Puškinova, Rybárska, T.Vansovej, Kolárova, Lúčna cesta, Orechova, Sládkovičova, Slovenská, B.Nemcovej, Hollého, Mikszata, Lipová, Jánošíkovská cesta, Malá, Ovocná, Slávičia, Rákocziho a Železničná cesta.

Odpočtári žiadajú v uvedenom termíne sprístupnenie elektromerov.