Hlavná obsah

Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje darcom krvi a obyvateľom obce, že dňa 6. apríla 2017 (štvrtok) od 8.00 – 10.00 hod sa uskutoční vo veľkej sále obecného domu dobrovoľné darovanie krvi.
Všetkých stálych a nových dobrovoľných darcov krvi srdečne očakávame a ďakujeme.