Hlavná obsah

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa v Tvrdošovciach v rámci separovania odpadu zbierajú aj použité prázdne tonery do tlačiarní a batérie, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, keďže obsahujú nebezpečné látky. Tieto druhy ťažko rozložiteľného odpadu je potrebné vložiť do nádob určených na zber týchto komodít, do tzv. recykloboxov, ktoré sú rozmiestnené v budovách obecného úradu, obecného domu a trhoviska.

Odovzdaním použitých batérií a tonerov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete k ochrane životného prostredia. Ďakujeme vám.