Hlavná obsah

Upozorňujeme  obyvateľov obce, že v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Tvrdošovce č. 18/29112016 - E - 1 je zakázané spaľovanie suchého porastu, lístia a podobného odpadu zo záhrad na pozemkoch na území obce.

Tento druh odpadu môžete odovzdať na zbernom dvore na bývalom stredisku č. 3  PD Tvrdošovce, ktorý je otvorený od utorka do soboty v čase: 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hod.