Hlavná obsah

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR oznamujú, že do apríla 2017 sa uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu. Cieľom zisťovania je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne

Do zisťovania bolo vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj Tvrdošovce. V uvedenom období navštívi vybrané domácnosti zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR.

Všetky informácie, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.

Za vašu ochotu, ústretovosť a porozumenie vám ďakujeme.