Hlavná obsah

Povinnosť mať e-schránku by mali mať firmy až od júla 2017

Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na komunikáciu so štátom sa pre spoločnosti zapísané v obchodnom registri posúva z 1. januára 2017 na 1. júl 2017. Návrh novely zákona o e-Governmente v stredu 30. novembra na návrh podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho schválila vláda. Parlament by mal novelu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní ešte v tomto roku.

 

"Na základe aktuálnej situácie a žiadostí z radov podnikateľov som požiadal vládu o podporu predĺženia lehoty na aktiváciu elektronických schránok vzhľadom na to, že z 230.000 podnikateľov, ktorí by mali disponovať k 1. januáru 2017 tzv. eID kartou s bezpečnostným osobným kódom, v súčasnosti len 25% z nich túto podmienku spĺňa," informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Pripomenul zároveň, že lehota na aktiváciu schránok sa už podnikateľom predlžovala a ak novelu zákona parlament schváli, tak by sa už v budúcnosti nemala predlžovať.

O predĺženie tejto lehoty požiadala v mene podnikateľov Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

Na vstup do elektronickej schránky potrebujú štatutárni zástupcovia elektronický preukaz s čipom, tzv. eID kartu, a bezpečnostný osobný kód. Tie dostanú na polícii alebo v jednom z klientských centier. Aby sa vyhli dlhému čakaniu, vybavovanie tejto povinnosti by si nemali nechať na posednú chvíľu. Využívať výhody elektronickej schránky môžu firmy už aj dnes, schránka sa aktivuje prvým prístupom do nej.

Podľa dôvodovej správy k novele je cieľom návrhu dosiahnutie dvoch zmien vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok. Prvou je uľahčenie situácie pri aktivácii elektronickej schránky všetkým subjektom, ktorým sa zo zákona aktivuje povinne, teda najmä právnickým osobám. Zavádza sa pravidlo 10 dní. Po tom, ako správca elektronických schránok urobí úkon k tomu aby sa do nej dalo doručovať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ.
Druhou zmenou je prechodné ustanovenie, podľa ktorého v prípade tých elektronických schránok právnických osôb, ktoré k 31. decembru 2016 nie sú aktivované, bude vyššie stanovená lehota plynúť až do 30. júna 2017. "Napriek pôvodnej trojročnej prechodnej lehote, posilneným kapacitám na strane Ministerstva vnútra SR a mediálnej kampani je počet štatutárov právnických osôb, zapísaných v obchodnom registri, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (eID) stále nedostatočný," zdôvodnil Pellegriniho úrad.

Elektronická schránka slúži na doručovanie úradných dokumentov a správ z jednotlivých úradov. Táto nová forma komunikácie medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi bola zakotvená v zákone už pred tromi rokmi. Pôvodný termín aktivácie elektronickej schránky, ktorý bol stanovený do konca júla tohto roka, bol predĺžený do konca roka.

(02. 12. 2016)