Hlavná obsah

OBECNÁ POLÍCIA: OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR:
Peter Marenčák +421 905 569 432 Mgr. Tibor Menyhárt 0911/260 144
Rajmund Borbély +421 905 547 457 Štefan Buják 0915/601 298
Zoltán Borbély +421 905 327 358 Attila Vida 0944/935 167
Dávid Szabó +421 905 547 443    

Kontakty pre nahlásenie poruchy

plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0850 111 727
elektrina Západoslovenská energetika, a.s. 0850 111 567
voda Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 035/792 23 02
  pracovné dni (7:00 - 15:00)                       036/792 24 01
Tvrdošovská káblová TV CARISMA TV 035/6444740
0918/570118
0905/604634
porucha pevnej telefónnej linky Slovak Telekom, a.s. 12 129
porucha Internetu a Magio TV Slovak Telekom, a.s. 0800 123 777