Hlavná obsah

Na základe § 11a zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Voľné pracovné miesto: učiteľka v Materskej škole na Hlbokej ul. č. 19, Tvrdošovce

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov                     

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadostí: do 31.07.2017 do 14,00 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce.

Pohovor sa uskutoční v priestoroch Materskej školy na Hlbokej ul. č. 19 v Tvrdošovciach dňa   03.08.2017 o 10,00 h.

Termín nástupu: 23.08.2017

 

Ďalšie informácie: Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce,

035 6492 350 , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

V Tvrdošovciach, dňa 14.07.2017

                                                                                              Ing. Marián Tóth

                                                                                                 starosta obce