Hlavná obsah

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 19. 7. – 27. 7. 2017 bude vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach v nasledujúcich uliciach:

Bratislavská cesta, Mládežnícka, Družstevná, Kukučínova, Školská, Hlboká, Marhulova, Petofiho, Kopernikova, Puškinova, Rybárska, T.Vansovej, Kolárova, Lúčna cesta, Orechova, Sládkovičova, Slovenská, B.Nemcovej, Hollého, Mikszata, Lipová, Jánošíkovská cesta, Malá, Ovocná, Slávičia, Rákocziho a Železničná cesta.

Odpočtári žiadajú v uvedenom termíne sprístupnenie elektromerov.

Na základe § 11a zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Voľné pracovné miesto: učiteľka v Materskej škole na Hlbokej ul. č. 19, Tvrdošovce

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Čítať ďalej...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://bit.ly/2sFPzEM) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 (http://bit.ly/2tEzcdc) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

 

Predkladať žiadosti bude možné od 1. augusta 2017.

 

Podmienky poskytnutia príspevku:

Čítať ďalej...

Obecná polícia upozorňuje obyvateľov obce, že v našej obci sa v mesiaci jún vyskytli prípady, keď staršia občianka našej obce T.B. si požičiavala peniaze od známych pod zámienkou riešenia vlastnej finančnej krízy. Upozorňujeme našich občanov, aby jej nedôverovali a neposkytovali jej finančnú čiastku, nakoľko sa môžu stať poškodenými.

Zároveň vyzývame občanov, ktorí už doposiaľ poskytli akúkoľvek finančnú čiastku tejto pani, aby prípad nahlásili Obecnej polícii v Tvrdošovciach.

Oznamujeme obyvateľom obce, že XXV. zasadnutie OZ v Tvrdošovciach sa uskutoční dňa 30. 05. 2017 (v utorok) so začiatkom o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Čítať ďalej...

Vážení občania!

Upozorňujeme Vás, že sa v obci pohybuje podvodníčka, ktorá sa vydáva za zamestnankyňu Sociálnej poisťovne. Má biele oblečenie, biely klobúk. Starších občanov vyhľadá pod zámienkou, že dostanú naspäť peniaze za lieky. Opätovne Vás žiadame, aby ste ju nevpúšťali do svojich príbytkov, ide totiž o podvodníčku, a volali na tel. č. obecnej polície.

 

RECobal, s.r.o., Bohrova 1, 851 01  Bratislava

 

Papier

PAPIER, ktorý ZBIERAME prostredníctvom školských zberov:

Zošity, časopisy, letáky, knihy, papierové vrecká, katalógy, noviny, kancelársky papier, stlačené krabice z tvrdého papiera a lepenky, papierové obaly, papierové tašky.

 

NEZBIERAME:

Znečistené vreckovky, mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, vrstvené obaly, použité kuchynské utierky a papierové vreckovky, väzbové obaly kníh, asfaltový a dechtový papier, papierové plienky, lepiace pásky z krabíc.

ODPORÚČAME:

Z časopisov a kancelárskych papierov je nutné oddeľovať kovové

............................................................................................................

SKLO

 

SKLO, ktoré ZBIERAME do zelených vriec:

Neznečistené sklenené fľaše od nápojov a potravín, fľaše od zaváranín, rôzne predmety zo skla napr. poháre.

NEZBIERAME:

Žiarovky, žiarivky, keramiku, porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, obrazovky z PC a TV, pozlátené alebo pokovované sklo.

Tabuľové sklo nedávame do vriec.

 

ODPORÚČAME:

Fľaše a poháre vypláchnite od zvyškov potravín. Fľaše nerozbíjajte.

Kahance so zvyškom vosku a kovovými krúžkami vhadzujeme do KUKA nádoby. 

...........................................................................................................

PLASTY, TETRAPAKY A KOVY:

 

PLASTY, TETRAPAKY A KOVY, ktoré ZBIERAME SPOLOČNE do žltých kontajnerov a vriec:

PET-fľaše všetkých farieb, plastové obaly z potravín a drogérie, kelímky od mliečnych výrobkov, obaly z vajíčok, igelitové tašky a sáčky, nápojové obaly (Tetrapaky - VKM), nápojové plechovky, konzervy od potravín, kovové vrchnáky fliaš, obaly zo sprejov.

NEZBIERAME:

Obaly od chemikálií a nebezpečných látok, obaly od sladkostí, či cestovín, znečistené fólie, gumu, molitan, nafukovacie bazény, viacvrstvové obaly od kávy a instantných polievok.

............................................................................................................

Prečo Triediť?

 

Množstvo odpadov z obalov neustále narastá a tvorí ho priemerne až 45% objemu odpadov z domácností.

Pri súčasnej priemernej spotrebe ropy na 1 obyvateľa Zeme sa súčasné zásoby ropy môžu vyčerpať za 13 rokov.

Recykláciou šetríme energiu: plasty 97%, hliník 95%, oceľ  74%, papier 70%, sklo 25%

Recykláciou 1 ks hliníkovej plechovky ušetríme toľko elektrickej energie, že by stačila na 3 hod prevádzky počítača alebo televízora.

30 PET fliaš je potrebných pre výrobu novej fleecovej bundy.

Viac ako 90% sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla.

Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát.  

............................................................................................................

Obec Tvrdošovce vykonáva zber komunálneho odpadu v dvojtýždňových intervaloch a to každý párny týždeň.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje darcom krvi a obyvateľom obce, že dňa 6. apríla 2017 (štvrtok) od 8.00 – 10.00 hod sa uskutoční vo veľkej sále obecného domu dobrovoľné darovanie krvi.
Všetkých stálych a nových dobrovoľných darcov krvi srdečne očakávame a ďakujeme.