Hlavná obsah

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XXXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 11. decembra 2017 (v pondelok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Čítať ďalej...

Arriva Nové Zámky oznamuje obyvateľom obce, že od 10. decembra 2017 sú v platnosti nové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy v pôsobnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s., organizačná jednotka Nové Zámky.

404425 Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Jatov-Rastislavice od 10.12.2017

404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa od 10.12.2017

http://www.arrivanz.sk/oznam-22/cestovne-poriadky-pre-rocnik-20172018/

 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XXXII. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 12. decembra 2017 (v utorok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Čítať ďalej...

Z dôvodu hustého sneženia Vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá nenechávali odstavené a zaparkované na cestných komunikáciach. Takto zaparkované autá spôsobujú prekážku pri zimnej údržbe vozoviek a komplikujú dopravu.

Zároveň žiadame obyvateľov, aby udržiavali stav chodníkov pred svojimi príbytkami v stave spôsobilom na jeho bezpečné používanie.

Ďakujeme!

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XXX. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 (vo štvrtok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Čítať ďalej...

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sieti na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom
č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (d'alej len vlastnikov) nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podl'a § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2018.

Čítať ďalej...

Oznamujeme Vám, že dňa 18. novembra 2017 t.j. v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny sa bude predávať pri Obecnom dome jed proti hlodavcom.

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 12. 12. 2017 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Lúčna, Železničná, Kollárova, Lipová, Malá, Mikszátha, Orechová, Ovocná, Slovenská a Slávičia.

Presný rozpis domov nájdete tu: strana 1.

Presný rozpis domov nájdete tu: strana 2.

PVS oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na Sviatok všetkých svätých sa zber komunálneho odpadu uskutoční v týždni od 30. 10. do 2. novembra 2017 v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok. Za porozumenie vám ďakujú.

Pozvánku na verejné zhromaždenie nájdete tu.