Hlavná obsah

Evropský polytechnický institut, s.r.o.,

1. súkromná vysoká škola na Morave, ponúka našim občanom možnosť vysokoškolského štúdia v atraktívnych a žiadaných študijních odboroch:

Management a marketing zahraničného obchodu,

Financie a dane,

Elektronické počítače

Ekonomická informatika.

Štúdium je určené tak pre študentov v dennej forme, ako aj pre pracujúcich, ktorí môžu študovať len počas víkendov. Miesto štúdia ja v Zlínskom alebo Juhomoravskom kraji na pracoviskách v Kunoviciach, v Hodoníne alebo v Kroměříži.
Bližšie informácie nájdete na www.edukomplex.cz alebo na tel. 606 301 224.

Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2. Podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a voľnočasových aktivít.

Čítať ďalej...

PROGRAM MLÁDEŽ V AKCII

Akcia 1: Mládež pre Európu

Akcia 2: Európska dobrovoľnícka služba

Akcia 3: Mládež vo svete

Akcia 4: Podporné systémy mládeže

Akcia 5: Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže

Čítať ďalej...

Hlavička 2011/2012

V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty/ letné školy/ stáže/ výskumné pobyty v rámci celej Európy a Turecka, určené na akademický rok 2011/2012 a 2013.

Čítať ďalej...

Požiadanie o bezplatné zaslanie psychodiagnostických testov pre prípravu uchádzačov na prijímacie konanie na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy oznamujú uchádzačom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl v školskom roku 2012/2013, že môžu telefonicky požiadať o zaslanie psychodiagnostických testov pre prípravu na prijímacie konanie. Zaslanie psychotestov je bezplatné. Jedná sa o cvičnú verziu, ktorá obsahuje 6 inteligenčný, 27 osobnostných a 33 emocionálnych samovyhodnocovacích testov. Cieľom je zvýšiť rýchlosť a kvalitu vyplňovanie testov. Po skúsenostiach z minulých rokov bola väčšina účastníkov pri previerke psychických predpokladov z uvedených dôvodov neúspešná. Oznamujeme študentom, ktorí sa u nás už zúčastnili prípravného kurzu matematiky, že nám nemusia telefonovať. Testy im budú v najbližších dňoch zaslané. Ostatní záujemci o štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu o bezplatné zaslanie testov požiadať telefonicky na číslach:  0911622170,  0905622170,  0445524804, v dobe od 10.00 do 24.00 hod. (aj v sobotu a nedeľu).

Jedná o skupinu 66 ks samovyhodnocovacích testov. Každý test sa vyplňuje a vyhodnocuje samostatne. Študent si takto môže overiť, či spĺňa v jednotlivých sledovaných oblastiach požadované predpoklady. To mu zároveň umožní čiastočne redukovať svoje postoje a názory, ale hlavne zvýšiť rýchlosť a kvalitu pri práci so psychotestami. Testy č.1 až 6 sú určené k previerke inteligenčných predpokladov na vysokoškolské štúdium. Požaduje sa IQ minimálne 110.  Testy č.7 až 33 sú testy osobnostné, testy č.34 až 66 sú testy emocionálne.

Osobnostné testy obsahujú previerku týchto predpokladov:  Test č.7: Čo pre vás znamená istota?  Test č.8: Aký strachový typ ste?  Test č.9: Rozmýšľate pozitívne?  Test č.10: Ako zvládate napätie?  Test č.11: Dá sa s vami dobre rozprávať?  Test č.12: Ako sa staviate k zmenám?  Test č.13: Nakoľko ste spontánny?  Test č.14: Máte sklon k závislosti?  Test č.15: Do akej miery ste dominantný?  Test č.16: Máte vodcovské schopnosti?  Test č.17: Aký výchovný štýl uznávate?  Test č.18: Ľahko sa podriaďujete?  Test č. 19: Čo pre vás znamená priateľstvo?  Test č.20: Ako sa vyrovnávate s porážkou?  Test č.21: Ste samoľúby?  Test č.22: Cítite sa nepochopený?  Test č.23: Máte zmysel pre humor?  Test č.24: Zavádzate svoje okolie?  Test č.25: Ste realista?  Test č.26: Myslíte si,že vás ľudia hodnotia správne?  Test č.27: Ako sa vyrovnávate so svojimi slabosťami?  Test č.28: Ľahko sa urazíte?  Test č.29: Ste hĺbavý?  Test č.30: Trápia vás depresie?  Test č.31: Zaviazli sta v kríze?  Test č.32: Ako zaobchádzate so svojim časom?  Test č.33: Nakoľko ľúbite sami seba?

Emocionálne testy obsahujú previerku týchto predpokladov:  Test č.34: Využívate svoj čas rozumne?  Test č.35: Dokážete žiť sami?  Test č.36: Bojovať alebo ustúpiť?  Test č.37: Ste návykový človek?  Test č.38: Ukazujete otvorene svoje pocity?  Test č.39: Prežívate priveľa stresu?  Test č.40: Cítite sa psychicky pod tlakom?  Test č.41: Viete znášať rany osudu?  Test č.42: Ste sami sebe najväčším nepriateľom?  Test č.43: Bude vaša dieta tentoraz úspešná?  Test č.44: Ste emocionálne nenáročný?  Test č.45: Dožičíte si ilúzie?  Test č.46: Stojíte v ceste vlastnému úspechu?  Test č.47: Máte dosť sebadôvery?  Test č.48: Myslíte pozitívne?  Test č.49: Sťažujete sami sebe život?  Test č.50: Správate sa sebavedome?  Test č.51: Viete sa ovládať?  Test č.52: Máte dosť vytrvalosti?  Test č.53: Ste dosť optimistický?  Test č.54: Odkladáte veci na neskôr?  Test č.55: Viete zaobchádzať so "zakorenenými" informáciami?  Test č.56: Ste dobrí susedia?  Test č.57: Viete uzmierovať ľudí?  Test č.58: Ako dobre poznáte ľudí?  Test č.59: Ste sympatický?  Test č.60: Ste spoločenský?  Test č.61: Ste šarmantný?  Test č.62: Máte občiansku odvahu?  Test č.63: Majú ľudia pred vami rešpekt?  Test č.64: Idete druhým ľuďom na nervy?  Test č.65: Ste v partnerskom vzťahu utláčaný?  Test č.66: Prejavujete charakter?

Zároveň oznamuje uchádzačom o štúdium, že vzhľadom k dostatočnému záujmu budeme organizovať prípravné kurzy matematiky a tiež fyziky aj naďalej.  Záujemci sa môžu informovať telefonicky na číslach:   0911622170,  0905622170,  0445524804, v dobe od 10.00 do 24.00 hod. (aj v sobotu a nedeľu).