Hlavná obsah

na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2015/16.

V termíne od 4. do 8. máaj 2015 a v náhradnom termíne od 11. do 15. mája 2015 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši opakovane v poradí už 11 .turnus kurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium  na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika, ktorí pri pohovore na Skupine personálneho doplňovania územnej vojenskej správy vyplnili predpísané tlačivá na prijatie do prípravnej štátnej služby OS SR a úspešne absolvovali zdravotnú prehliadku   Kurz zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Čítať ďalej...

Kurz matematiky (8.turnus) a príprava zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2015/16.

V termíne od 2. do 6. marca 2015 a v náhradnom termíne od 9. do 13. marca 2015 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši opakovane v poradí už 8.turnus kurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium  na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika. Kurz zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka matematiky bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Na konkrétnych príkladoch bude vysvetlených 19 tematických celkov, ktoré sa požadujú na prijímaciu skúšku.  Príprava zo psychotestov bude prebiehať v dobe od 19.00 do 22.00 hod. Bude zameraná na zvládnutie 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych predpokladov uchádzača o štúdium. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu. Je možné uhradiť cenu kurzu aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára. V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu na ubytovňu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú. Po skúsenosti z minulých rokov predpokladáme aj v tomto školskom roku veľký záujem o štúdium na Akadémii (900 uchádzačov), prijatých bude 85 najlepšie pripravených študentov a preto prípravné kurzy budú pokračovať opakovane aj v ďalších termínoch. Súčasťou kurzu je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, psychodiagnostických testov a previerky fyzickej zdatnosti. Forma prevedenia je individuálna, to znamená, že sa každému študentovi venujeme osobne, čo však zároveň limituje počet účastníkov v jednom turnuse.  Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla:   0905 622170,  0911 622170,  Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Spoločnosť SE Bordenetze Slovakia hľadá zamestnancov na pozíciu formovač/ka káblových zväzkov.

Čítať ďalej...

Vážený pán, vážená pani,

pozývame Vás a aktívnych ľudí z obce na nadstavbové školenie na tému podpory mládežníckej participácie na verejnom živote s názvom Čo ťa páli – uhas v rámci Národného projektu KomPrax. Školenie je bezplatné, navyše každý účastník získa 200€ na svoj malý projektový zámer.

Školenie bude prebiehať v maďarskom jazyku.

Čítať ďalej...

Dňa 12. februára 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU v rámci operačného programu Výskum a vývoj súťaž s názvom Nauč ma rozumieť vede. Prihlásiť sa môžu všetci kreatívni študenti vysokých škôl/univerzít, ktorí vytvorením originálneho videa vzbudia u žiakov základných škôl záujem o prírodovedné predmety. Traja najlepší získajú najmodernejší tablet.

Vysokoškoláci môžu svoje práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom posielať do 12. apríla 2014 na poštovú adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.

Všetky podmienky a informácie o súťaži sú zverejnené na www.asfeu.sk v Aktualitách. Tešíme sa na súťažné videá!

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na slovenských a českých univerzitách s technickým a ekonomickým zameraním, na českých lekárskych fakultách a na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2014/15

V termíne od 17. do 21. februára 2014 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v poradí už 8.turnus kurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium na slovenských a českých univerzitách s technickým a ekonomickým zameraním a na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši. V termíne od 24. do 28. februára 2014 sa uskutoční kurz fyziky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium na slovenských a českých univerzitách s technickým zameraním a na českých lekárskych fakultách. Kurzy zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva a vzdelávania so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka matematiky (v termíne od 17. do 21. februára 2014) bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Na konkrétnych príkladoch bude vysvetlených 19 tematických celkov, ktoré sa požadujú na prijímaciu skúšku. Výuka fyziky (v termíne od 24. do 28. februára 2014) bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Na konkrétnych príkladoch bude vysvetlených 1230 testových otázok, ktoré sa požadujú na prijímaciu skúšku. Príprava zo psychotestov ( týka sa len uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši) bude prebiehať denne v dobe od 19.00 do 22.00 hod. Bude zameraná na zvládnutie 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych predpokladov uchádzača o štúdium.

Čítať ďalej...

Na stránke www.dotacie.info bola zverejnená nová informácia o možnosti čerpania nenávratných dotácií.

Pre zobrazenie celej informácie kliknite na nasledovný odkaz:


Občianske združenie LEAF: ŠTIPENDIÁ PRE SLOVENSKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV V ZAHRANIČÍ

V rámci programu Slovak Professionals Abroad občianskeho združenia LEAF budú identifikovaní inšpiratívni slovenskí študenti študujúci na zahraničných univerzitách a bude podporený ich ďalší rozvoj.


Váš partner pri čerpaní dotácií – bezplatný informačný portál www.dotacie.info

Kurz matematiky (6.turnus) a príprava zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2014/15.

V termíne od 20. do 24. januára 2014 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v poradí už 6.turnus kurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium  na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika. Kurz zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170. 

Čítať ďalej...

na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

3. turnus Kurzu matematiky na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2014/15.

Čítať ďalej...

na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Kurzy matematiky na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2014/15.

Čítať ďalej...

Vážení občania,

dňa 19.09.2013 v čase od 9,30 hod. do 11,30 hod. budú v obecnom dome k dispozícii zamestnankyne Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ponúka svojim klientom možnosť aktivovať si elektronické služby  typu „Individuálny platiteľ (SZČO, samoplatiteľ) Prehľad“ a „Poistenec Štandard“:

  • - V elektronickej službe Individuálny platiteľ(SZČO, samoplatiteľ) Prehľad má klient možnosť prezerať si údaje zaregistrované v informačnom systéme VšZP,  prehľad  predpisov, stav svojho saldokonta, platby, ročné zúčtovanie...

  • - V elektronickej službe „Poistenec Štandard“ má klient možnosť prezerať si výpis z účtu poistenca - úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, doplatky za lieky, návštevy u lekára, poistné vzťahy a pod.

Zároveň ponúka možnosť nahlásiť výmenu zdravotných preukazov a taktiež v prípade záujmu prepoistenie sa z iných zdravotných poisťovní.