Hlavná obsah

Vážený pán, vážená pani,

pozývame Vás a aktívnych ľudí z obce na nadstavbové školenie na tému podpory mládežníckej participácie na verejnom živote s názvom Čo ťa páli – uhas v rámci Národného projektu KomPrax. Školenie je bezplatné, navyše každý účastník získa 200€ na svoj malý projektový zámer.

Školenie bude prebiehať v maďarskom jazyku.

Podmienky účasti:

Nadstavbové školenia sú určené pre všetkých úspešných absolventov základných školení pre dobrovoľníkov (18+)profesionálov v rámci KomPraxu, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať v určitej téme či oblasti a ísť v nej viac do hĺbky. Ak ste ich ešte neabsolvovalineváhajte sa do nich pustiť.

Ak ste základné školenia neabsolvovali, no máte viac rokov skúseností v oblasti práce s mládežou a chuť rozvíjať svoje zručnosti, sú nadstavbové školenia aj pre vás.

 

Obsah školenia:

Podpora aktívnej participácie mládeže na verejnom živote. Teória participácie - pojem a význam, členenie participácie. Bariéry a stimuly pre rozvoj participácie mládeže. Potreby, potenciál mládeže a stratégie zvyšovania participácie mladých ľudí. Legislatívny a koncepčný rámec podpory participácie mladých ľudí. Podpora a rozvoj mládežníckej participácie cez miestne projekty. Aktuálny stav participácie na Slovensku. Realizácia malého projektu. Analýza možností participácie mladých ľudí a príklady z praxe.

Viac info o školení na http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Vsetko-o-skoleniach/1-krok-KAM-vyber-typu-skolenia/Nadstavbove-skolenia-pre-18-.alej

Miesto a termín: Hotel Centrál Šaľa, 11.-13.4. 2014

Prihlásenie cez webový portál: https://komprax.iuventa.sk (kód školenia NV/08/03)

S pozdravom​