Hlavná obsah

Obstarávateľ Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, predložil príslušnému orgánu podľa § 9 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2018

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o ich doručení.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2018“-návrh

Text správy o hodnotení - Správa /S/ logo
Text správy o hodnotení - Správa /S/ titulka
Text správy o hodnotení - Správa /S/ obsah
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 1
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 2
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 3
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 4
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 5
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 6
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 7
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 8
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 9
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 10
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 11
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 12
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 13