Hlavná obsah

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Nových Zámkoch informuje občanov, že v súvislosti s nástupom účinnosti novely zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach, ktorá začala platiť od 01. 09. 2009 a ktorá okrem iného upravuje aj evidenciu doposial' neevidovaných vozidiel (vrátane motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, snežných skútrov) neprihlásených do evidencie vozidiel a ktoré mali vydané technické osvedčenie vozidla. Uvedené vozidlá musia byt' do konca roka 2012 prihlasené do evidencie vozidiel, pokial' sa majú prevádzkovat' v cestnej premávke po 1. 1. 2013.