Hlavná obsah

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy oznamujú záujemcom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl, že vzhľadom k dostatočnému záujmu budeme organizovať v Liptovskom Mikuláši aj naďalej kurzy matematiky a fyziky na prijímacie skúšky.

Termíny konania sú:

Fyzika:

2.turnus od 26.3. do 30.3.2012,

3.turnus od 2.4. do 6.4.2012,

4.turnus od 10.4. do 14.4.2012 (utorok až sobota po Veľkej noci).

Matematika: od 16.4. do 20.4.2012.

 

Zároveň učastníci prijímacieho konania si môžu pre seba a rodinných príslušníkov objednať počas prijímacích skúšok ubytovanie. Bude poskytnuté za znížený poplatok v penzióne " Apartmány pri kostole" (pozri prílohu), ktorý sa nachádza v prímestskej časti Liptovského Mikuláša v Demänovej - Bodice, asi 1500 m od objektu Akadémie ozbrojených síl. V týchto priestoroch sa zároveň konajú aj kurzy matematiky a fyziky a sú tu tiež ubytovaní aj účastníci kurzov.

Záujemci o účasť v kurzoch sa prihlásia telefonicky u pána pplk.v.v.Ing.Tomu na tel.č.:  0905622170 alebo 0911622170 (v dobe od 10.00 do 24.00 hod aj v sobotu a nedeľu).  Záujemci o ubytovanie telefonicky pánovi pplk.v.v.Ing.Doc.Palovičovi, CSc na tel.č.: 0905500605.