Hlavná obsah

Kostol svateho StefanaOltár kostola sv. Štefana

Rímsko-katolícky farský úrad Tvrdošovce

Nám. Sv. Štefana 18

Smútiaca rodina zosnulého s hlbokým zármutkom oznamuje príbuzným a známym,

že vo veku 61 rokov zomrel Peter Boros, naposledy bývajúci v Nových Zámkoch.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 26. júla 2018, t.j. vo štvrtok o 15.00 hod. na novozámockom cintoríne.

Smútiaca rodina prosí príbuzných a známych, aby zosnulého odprevadili na jeho poslednej ceste.

Nech odpočíva v pokoji.

Smútiaca rodina zosnulého s hlbokým zármutkom oznamuje príbuzným a známym,

že vo veku 80 rokov zomrel Štefan Cibulka, naposledy bývajúci na Družstevná č. 10.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 25. júla 2018, t.j. v stredu o 15.00 hod. na miestnom cintoríne.

Smútiaca rodina prosí príbuzných a známych, aby zosnulého odprevadili na jeho poslednej ceste.

Nech odpočíva v pokoji.

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje príbuzným a známym,

  že vo veku 64 rokov zomrela Zuzana Zsilinszká, rod. Bédiová naposledy bývajúca na ul. T. Vansovej 30.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 25. júla 2018, t.j. v stredu o 13.30 hod. na miestnom cintoríne.

Smútiaca rodina zosnulej prosí príbuzných a známych, aby zosnulú odprevadili na jej poslednej ceste.

Nech odpočíva v pokoji.

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje príbuzným a známym,

  že vo veku 79 rokov zomrela Mária Brenkusová, rod. Száraz naposledy bývajúca na ul. Slávičia č. 5.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 24. júla 2018, t.j. v utorok o 15.00 hod. na miestnom cintoríne.

Smútiaca rodina zosnulej prosí príbuzných a známych, aby zosnulú odprevadili na jej poslednej ceste.

Nech odpočíva v pokoji.