Hlavná obsah

Kostol svateho StefanaOltár kostola sv. Štefana

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje príbuzným a známym,

  že vo veku 54 rokov zomrela Irena Bordáčová, rod. Csányiová naposledy bývajúca na Bernolákovej ul. č. 2.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 22. februára 2018, t.j. vo štvrtok o 15.00 hod. na miestnom cintoríne.

Smútiaca rodina zosnulej prosí príbuzných a známych, aby zosnulú odprevadili na jej poslednej ceste.

Nech odpočíva v pokoji.

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých žiadame občanov a návštevníkov nášho cintorína na zvýšenú opatrnosť a obozretnosť. Zároveň Vás žiadame, aby ste počas návštevy cintorína venovali zvýšenú pozornosť svojim cennostiam, aby ste nenechávali osobné a cenné veci na viditeľnom mieste, vo svojich vozidlách a pod.

Otváracie hodiny miestneho cintorína počas sviatkov budú nasledovne:

od 28. októbra 2017 do 2. novembra 2017, od 8.00 do 21.00 hodiny.


Obecná polícia upozorňuje na zvýšený počet účastníkov cestnej premávky na hlavnej ceste a v blízkosti cintorína. Žiadajú vodičov, cyklistov a chodcov o zvýšenú pozornosť a obozretnosť. Ďalej upozorňujú na zvýšené riziko kriminality. Odporúčajú zaparkované auto po opustení dôkladne uzamknúť a zobrať si z neho všetky cenné veci ako sú doklady, tašky, kabelky mobilné telefóny a podobne. V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na telefónne čísla príslušníkov obecnej polície.