Hlavná obsah

Kostol svateho StefanaOltár kostola sv. Štefana

Smútiaca rodina zosnulého s hlbokým zármutkom oznamuje príbuzným a známym,

že vo veku 73 rokov zomrel Zoltán Bencze, naposledy bývajúci na ul. Mlynská 13.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22. augusta 2017, t.j. v utorok o 15.00 hod. na miestnom cintoríne.

Smútiaca rodina prosí príbuzných a známych, aby zosnulého odprevadili na jeho poslednej ceste.

Nech odpočíva v pokoji.

Oznamujeme obyvateľom obce, že počas sviatkov budú návštevné hodiny na miestnom cintoríne upravené nasledovne:

31. októbra, 1. a 2. novembra bude cintorín otverený od 8.00 do 21.00 hod.


Obecná polícia upozorňuje na zvýšený počet účastníkov cestnej premávky na hlavnej ceste a v blízkosti cintorína. Žiadajú vodičov, cyklistov a chodcov o zvýšenú pozornosť a obozretnosť. Ďalej upozorňujú na zvýšené riziko kriminality. Odporúčajú zaparkované auto po opustení dôkladne uzamknúť a zobrať si z neho všetky cenné veci ako sú doklady, tašky, kabelky mobilné telefóny a podobne. V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na telefónne čísla príslušníkov obecnej polície.

Farský úrad v Tvrdošovciach