Hlavná obsah

Kostol svateho StefanaOltár kostola sv. Štefana

Oznamujeme obyvateľom obce, že počas sviatkov budú návštevné hodiny na miestnom cintoríne upravené nasledovne:

31. októbra, 1. a 2. novembra bude cintorín otverený od 8.00 do 21.00 hod.


Obecná polícia upozorňuje na zvýšený počet účastníkov cestnej premávky na hlavnej ceste a v blízkosti cintorína. Žiadajú vodičov, cyklistov a chodcov o zvýšenú pozornosť a obozretnosť. Ďalej upozorňujú na zvýšené riziko kriminality. Odporúčajú zaparkované auto po opustení dôkladne uzamknúť a zobrať si z neho všetky cenné veci ako sú doklady, tašky, kabelky mobilné telefóny a podobne. V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na telefónne čísla príslušníkov obecnej polície.