Hlavná obsah

Kostol svateho StefanaOltár kostola sv. Štefana

Rímsko-katolícky farský úrad Tvrdošovce

Nám. Sv. Štefana 18

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje príbuzným a známym,

  že vo veku 76 rokov zomrela Mária Sztíszkalová, rod. Csányiová naposledy bývajúca na ul. Čerešňová 5.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 24. septembra 2018, t.j. v pondelok o 13:00 hod. na miestnom cintoríne.

Smútiaca rodina zosnulej prosí príbuzných a známych, aby zosnulú odprevadili na jej poslednej ceste.

Nech odpočíva v pokoji.