Hlavná obsah

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb v obci Tvrdošovce: 5363.


Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 34/31052018 písm. C bod 1 určilo podľa § 11ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach bude mať celkom 12 poslancov vo volebnom období 2018-2022, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Uznesením č. 34/31052018 písm. C bod 2 Obecné zastupiteľstvo určilo podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2018-2022 bude starosta obce Tvrdošovce vykonávať funkciu v celom rozsahu, tzn. na plný úväzok.


Starosta obce Tvrdošovce dňa 15. 8. 2018 vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Tvrdošovce v roku 2018 Renátu Mogrovič v zmysle § 11a, ods. 2 písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Kontaktné údaje:

Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce

tel.č.: 035/6492 413

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

Bližšie informácie sú dostupné tu.

Výsledky volieb (pdf, 1,80 Mb)

 

Obec Tvrdošovce 1.okrsok 2.okrsok 3.okrsok 4.okrsok Celkom
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1014 1122 1184 1068 4388
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 155 138 151 160 604
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 155 138 151 160 604
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 152 135 146 156 589
Počet  platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 151 135 144 158 588

Účasť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v obci Tvrdošovce: 13,76 %.  

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Kandidát na predsedu NSK

1.okrsok

2.okrsok

3.okrsok

4.okrsok

Celkom

1. Milan Belica, doc. Ing., PhD.

40

36

38

45

159

2. Iván Farkas, Ing.

68

60

50

52

230

3. Ján Greššo, Mgr. art.

2

9

17

20

48

4. László Hajdu, Mgr.

4

2

5

3

14

5. Renáta Kolenčíková, Mgr.

2

5

2

1

10

6. Ján Marko

0

0

0

0

0

7. Peter Oremus, Ing., PhD.

28

17

10

12

67

8. Milan Uhrík, Ing., PhD.

7

6

22

25

60

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Kandidát

1.okrsok

2.okrsok

3.okrsok

4.okrsok

Celkom

1. Ladislav Balogh

10

9

19

26

64

2. Branislav Becík, Ing., PhD.

30

30

29

29

118

3. János Bób, Ing.

78

67

56

51

252

4. Helena Bohátová, Ing., PhD.

20

24

23

18

85

5. Bertalan Bóna, Ing.

66

56

46

48

216

6. Martin Búry

6

2

6

2

16

7. Mária Czuczor

68

45

43

39

195

8. Tibor Dobai, Ing.

56

50

40

42

188

9. Marcel Filaga, Mgr.

7

9

8

11

35

10. Jozef Francel, Ing.

3

10

3

9

25

11. Andrea Hudecová

5

6

14

14

39

12. Ľuboš Ivan, Ing.

8

5

11

14

38

13. Karin Jaššová, Mgr., PhD.

15

17

13

14

59

14. Gabriel Katona, JUDr. Ing.,  

      PhD.

16

18

20

37

91

15. Ivan Katona, JUDr. Ing., 

      PhD. LL.M.

17

11

17

28

73

16. Gizela Kevélyová

3

8

5

8

24

17. Otokar Klein, Mgr. art.

52

47

55

56

210

18. Stanislav Kosec

1

3

11

9

24

19. Radovan Kuruc

0

4

15

11

30

20. Ladislav Marenčák, Ing.

13

18

12

14

57

21. Tibor Matuška, MUDr., Csc.

27

27

28

36

118

22. Martin Mikla, Ing.

3

5

13

17

38

23. Dávid Nagy, JUDr.

77

66

60

64

267

24. Marek Oremus, Ing.

22

21

23

24

90

25. Eva Polerecká, JUDr.

43

31

21

32

127

26. Štefan Prešinský, Mgr.

6

8

12

17

43

27. Igor Sádovský, Ing.

11

8

8

9

36

28. Richard Schwarz, JUDr.

9

6

8

14

37

29. Štefan Skok

1

0

2

1

4

30. Eva Smolíková, Mgr.

18

13

12

17

60

31. Ivan Solár

2

6

4

1

13

32. Tatiana Svetlanská, Ing., 

       PhD.

18

9

6

15

48

33. Lenka Szegényová

1

5

2

4

12

34. Juraj Šimunek, MVDr.

8

9

9

16

42

35. Martin Šteták

3

3

9

14

29

36. Adrián Takáč, Mgr.

4

2

4

10

20

37. Pavol Uhrín, Ing.

5

5

5

5

20

38. Ján Volf, Mgr.

8

10

7

14

39

39. Jozef Zaťko, JUDr.

1

1

0

1

3

40. Daniel Žingor, MUDr. Mgr.,

      PhD.

12

12

10

20

54

Vážení občania!

Dňa 04. novembra 2017 sa uskutočnia na Slovensku voľby do orgánov samosprávnych krajov. Budeme voliť poslancov do zastupiteľstva vyšších územných celkov a predsedu samosprávneho kraja.

V Tvrdošovciach budú vytvorené aj tento krát 4 volebné okrsky a to:

1. okrsok v budove ZŠ na Novej ceste

2. a  3. okrsok v Obecnom dome

4. okrsok v budove MŠ na Hlbokej ulici.

Informujeme tých voličov, ktorí sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu zúčastniť vo voľbách osobne, že si môžu požiadať o prenosnú urnu pred voľbami na obecnom úrade v kanc. č. 12 alebo na tel. čísle: 6 492 413, resp. počas volieb.