Hlavná obsah

Starosta a samospráva obce Tvrdošovce pozývajú na slávnostné odhalenie prác drevorezbárov vyhotovených počas tohtoročného stretnutia. Slávnosť sa uskutoční dňa 22. 8. 2018 o 17.00 hod. na Námestí Sv. Štefana.

Každého srdečne očakávajú.

Obec Tvrdošovce v týchto dňoch začala používať informačný systém Separus na evidovanie množstva komunálneho a separovaného odpadu.

Spolu s harmonogramom separovaného zberu druhotných surovín ste obdržali aj nálepky na vrecia. Pri zbere skla použite nálepky označené nápisom SKLO na zelenom podklade, pri zbere plastov, tetrapakov a kovov použite nálepky s nápisom PLAST na žltom podklade. Prosíme Vás, aby ste každé vrece označili príslušnou nálepkou. V prípade nedostatku nálepiek kontaktujte obecný úrad, aby sme Vám mohli zabezpečiť nové nálepky.

Nálepku na komunálny odpad treba nalepiť na prednú stranu smetnej nádoby na čistý povrch (nutné je použiť vhodný čistiaci prostriedok), na smetnej nádobe zostáva trvale nalepená.

Pomocou týchto nálepiek a nového systému evidencie zberu odpadu bude možné vykonávať monitoring zberu komunálneho a triedenia separovaného odpadu v našej obci za jednotlivé domácnosti. Prosíme Vás, aby ste týmto úkonom venovali náležitú pozornosť.

Ak ste nálepky neobdržali, alebo na liste je nesprávna adresa, obráťte sa prosím čo najskôr na pracovníkov obecného úradu (kanc. č. 6).

Ďakujeme za zodpovedný prístup a spoluprácu!

Oznamujeme obyvateľom obce, že v našej obci sa uskutoční očkovanie psov proti besnote od 25. do 27. júla 2018 od 15.00 do 16.30 hod.

V stredu pri pohostinstve Mocsaras na Železničnej ceste,

vo štvrtok na ul. Gárdonyiho pri Poľovníckom dome,

v piatok pri Športovom ihrisku na Novej ceste.

Cena je 4,00 €.

Žiadame obyvateľov, aby vozidlá nenechávali na ceste - na verejných priestranstvách v uliciach Hviezdoslavova, Vinohradnícka a B. Nemcovej v dňoch 14 a 15. júna 2018, t.j. vo štvrtok a v piatok, nakoľko sa uskutoční oprava ciest.

Za pochopenie ďakujeme.

Vážení občania,

prosíme Vás, aby ste počas nasledujúceho zberu komunálneho odpadu vyložili všetky Vami používané smetné nádoby na komunálny odpad, tj. počas budúceho týždňa 11. až 14. júna. Dôvodom je zaevidovanie všetkých zberných nádob v novom elektronickom systéme pre komunálny odpad.

Za spoluprácu Vám ďakujeme.

SPP a.s. informuje o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania verejnosti zo strany súkromných spoločností oprávnených vykonávať práce na plynárenských zariadeniach, ktoré ponúkajú majiteľom rodinných domov spoplatnené revízie odberných plynových zariadení (OPZ). Predmetné súkromné spoločnosti majiteľom rodinných domov vo svojich ponukách tvrdia, že je ich zákonnou povinnosťou nechať si vykonať revíziu OPZ, pričom sa odvolávajú na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. vyplýva povinnosť iba pre správcov bytových domov zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky plynových technických zariadení počas prevádzky. Správcovia bytových domov sú v zmysle uvedenej Vyhlášky povinní zabezpečiť raz za 3 roky odbornú prehliadku a raz za 6 rokov odbornú skúšku plynových zariadení v priestoroch, ktoré sú v ich správe. Ide hlavne o skúšky plynových rozvodov na tesnosť, aby sa vylúčili úniky plynu. O bezpečnosti a spoľahlivosti plynových rozvodov vydáva revízny technik revíznu správu.

Majiteľov rodinných domov sa táto povinnosť netýka! Je na slobodnom rozhodnutí každého majiteľa rodinného domu, ako často si nechá vykonať revíziu svojho OPZ. Žiadna legislatíva frekvenciu revízií neupravuje! V záujme udržiavania bezpečnosti a spoľahlivosti OPZ v rodinných domoch odborné kontroly a prehliadky odporúčame, nie sú však pre majiteľov povinné. Výrobcovia plynových spotrebičov, ako kotly, sporáky a pod. však v návodoch na ich inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol, ktorú odporúčame dodržiavať.

Celý oznam spoločnosti SPP nájdete tu.

Oznamujeme vám, že v dňoch od 21-26. mája 2018 môžete odovzdať elektronický šrot, nefunkčné domáce elektrospotrebiče, akumulátory a svetelné zdroje. Spomínaný odpad je možné odovzdať individuálne vo dvore za Domom služieb, od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Ďalej oznamujeme obyvateľom obce, že 25. 5. 2018 (piatok) sa uskutoční v obci zber skla. Tento druh odpadu sa zbiera do zelených vriec.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.

Obecná polícia v Tvrdošovciach upozorňuje našich občanov, aby pri návšteve miestneho cintorína pri Bratislavskej cesta dbali o zvýšenú pozornosť svojich osobných veci a cenností. Od začiatku apríla tohto roku v areáli cintorína došlo už viackrát ku krádeži peňaženiek z dámskych kabeliek. Preto prosíme našich občanov, aby si svoje tašky, kabelky neodkladali pri náhrobných kameňoch, nevzďaľovali sa od svojich tašiek, nenosili zo sebou zbytočne väčšie množstvo finančnej hotovosti a cennosti, aby pri návšteve cintorína boli ostražitý. Taktiež, na parkovisku nikdy nenechávali vo svojich motorových vozidlách na viditeľnom mieste tašky a cennosti. 

V prípade spozorovania podozrivých osôb prosím volajte na známe čísla obecnej polície.

Vážení občania, tento týždeň prebieha zber zeleného odpadu podľa zaužitého harmonogramu odvozu komunálneho odpadu. Prosím Vás, aby ste dodržiavali tieto dni, nakoľko zamestnanci PVS zbierajú a odvážajú len zelený odpad, a to iba z tých ulíc, z ktorých sa v ten deň odváža aj komunálny odpad. Neskôr vyložený zelený odpadu už nebudú môcť odviezť. Opätovne oznamujeme občanom, že zelený odpad môžu uložiť bezplatne na zbernom dvore počas otváracej doby, a to: od utorka do soboty v čase od 9.00 do  17.00 hod.

Týmto vás prosíme, aby ste venovali náležitú pozornosť termínom. Ďakujeme za spoluprácu.

Oznamujeme obyvateľom obce, že XXXV. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 17. apríla 2018 (v utorok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

Čítať ďalej...