Hlavná obsah

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.11.2018 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Bratislavská cesta, Gárdonyiho, Gorkého, Horná, Kapustová, Majakovského, Nám. Sv. Štefana, Považská, Roľnícka, Széchényiho, Vinohradnícka.

dňa 23.11.2018 v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Lúčna cesta, Železničná, Kollárova, Lipová, Malá, Mikszátha, Orechová, Ovocná, Slovenská a Slávičia.

dňa 23.11.2018 v čase od 11:30 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Jánošíkovská cesta, Hollého, B. Nemcovej, Orechová, Slovenská, Sládkovičova.

Presný rozpis domov tu.

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 20.11.2018 v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Adyho, Bernolákova, Budovateľská, Agátová, Gaštanová, Nová cesta, Východná, Štúrova, Cintorínska, Dolná, Gárdonyiho, Golgota, Gorkého, Hviezdoslavova, Kpt. Jaroša, Jesenského, Jókaiho, Kapustová, Kinizsiho, J. Kráľa, L.Kossútha, Lipový rad, Nám. Sv. Štefana, Novozámocká, Ružová, Ružový rad, Vinohradnícka, Záhradnícka, Čerešňová, Športová.

dňa 20.11.2018 v čase od 11:00 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Bernolákova, Budovateľská, Agátová, Gaštanová, Nová cesta, Východná, Štúrova, Cintorínska, Gárdonyiho, Golgota, Gorkého, Hviezdoslavova, Kpt. Jaroša, Jesenského, Jókaiho, Kapustová, Kinizsiho, L.Kossútha, Lipový rad, Nám. Sv. Štefana, Novozámocká, Ružová, Ružový rad, Vinohradnícka, Záhradnícka, Čerešňová, Športová.

dňa 21.11.2018 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Adyho, Agátová, Nová cesta, Štúrova, Dolná, J. Kráľa, Nám. Svätého Štefana, Novozámocká, Ružový rad.

Presný rozpis domov tu.

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 27.11.2018 v čase od 07:30 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Adyho, Bratislavská cesta, Kukučínová, Lúčna, Májová, Železničná, Dolná, Družstevná, J. Dózsu, Hlboká, Horná, Jozefa Ludasa, Kinizsiho, Kollárova, Kopernikova, Kvetná, L. Kossútha, Letná, Lipová, M. Bercsényiho, Malá, Marhuľová, Mikszátha, Mlynská, Mládežnícka, Nám. sv. Štefana, Novozámocká, Obchodná, Orechová, Ovocná, Puškinova, Rybárska, Rákócziho, Slovenská, Slávičia, Széchényiho, T. Vansovej, Čerešňová, Školská.

Presný rozpis domov tu.

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.12.2018 v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Bernolákova, Gaštanová, Cintorínska, Gorkého, Hviezdoslavova, Jesenského, Nám. Sv. Štefana, Ružová, Záhradnícka, Čerešňová, Športová.

Presný rozpis domov tu.

Oznamujeme obyvateľom obce, že

dňa 19. októbra 2018 (piatok) od 13.00 – 17.00 hod.

dňa 20. októbra 2018 (sobota) od 08.00 – 13.00 hod.

sa bude na parkovisku pri Obecnom dome predávať jed proti hlodavcom.

Cena jedu: 2,20 €. Z toho 1,50 € platí občan, 0,70 € hradí Obec Tvrdošovce.

Vážení občania, milí veriaci!

 

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu za pápežského kaplana Mons. Károlya Lénára, na vysviacku jeho pamätnej tabule a na sprievodné programy, ktoré sa uskutočnia dňa 4. novembra 2018 (nedeľa) v Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana v Tvrdošovciach, resp. v obecnom dome.

Program:

  • 13.30: Divadelné predstavenie diela Pála Csákyho s názvom Viera a ilúzia v podaní Divadla
    Boráros Imre vo veľkej sále obecného domu
  • 15.00 : Slávnostná sv. omša - Hlavný celebrant: Mons. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár.
    Po sv. omši nasleduje prednáška Dr. Zsolta Farkasa o živote Károlya Lénára
    Záverečný príhovor: Pál Csáky, poslanec európskeho parlamentu
  • 16.30 Zahájenie výstavy s názvom „Životná púť otca Károlya“ na poschodí obecného domu

 

Podujatie sa uskutoční pod záštitou Mons. Zoltána Ďurča, biskupského vikára Nitrianskej diecézy.

Bližšie informácie: Tvrdošovský klub mládeže 0905 935 664

Organizátori každého srdečne očakávajú!

PVS oznamuje obyvateľom, že v dňoch od 22-25. októbra 2018 sa uskutoční v Tvrdošovciach zber veľkoobjemového odpadu, a to podľa dní, kedy sa z jednotlivých ulíc odváža komunálny odpad. Zbierať sa budú starý nábytok, stoly, stoličky, matrace a pod. ako aj znečistené fólie zo záhrad.

Ďalej vás informujeme, že od 22-25. októbra 2018 sa budú zbierať aj neznečistené fólie a polystyrén. Neznečistené fólie aj polystyrén treba vložiť zvlášť do vreca a na každé vrece treba nalepiť žltú samolepku s nápisom PLAST.

Dôrazne vás žiadame, aby ste počas zberu veľkoobjemového odpadu nevyložili pred svoje príbytky zelený odpad, ani separovaný odpad. Zelený odpad sa môže bezplatne uložiť na zbernom dvore, ktorý je otvorený od utorka do piatku 13.00–17.00, a v sobotu v čase: 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hod.

Ďakujeme, že triedite odpad.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť informuje obyvateľov ulíc Hollého a Kollárova, že z dôvodu technickej poruchy bude dnes, t.j. 18.9.2018 v čase asi od 8.45 hod. odstávka v dodávke pitnej vody Za trpezlivosť a porozumenie ďakujú!

Farský úrad v Tvrdošovciach oznamuje veriacim, že dnešná večerná sv. omša (19.9.2018) sa neuskutoční.

Oznamujem obyvateľom obce, že kompostáreň bude otvorená dňa 15. 9. 2018, v sobotu riadne, a to v čase 9.00 – 13.00 a 13.30 - 17.00.